Sunday 8 June 2014

Bratislava, Slovakia, 8 June 2014. The XXXVI anniversary of Turf-Gala derby which includes the Slovakia Grand Prix (Allianz-Slovak Insurance Grand Prix), the Prix of the Slovak Minestry of Economic and Development and several other races were held in Bratislava, Slovakia this summer Sunday.

Bratislava, Slovensko, 8.júna 2014: XXXVI. ročník dostíh Turf-Gala za ceny Allianz-Slovenskej poisťovne (Veľká cena Slovenska) a Minesterstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR sa vykonal v Bratislave, Slovensko túto letnú nedeľu.
To see more photos from the event click here / Viac fotiek je tu.


June 8, 2014, Bratislava, Slovak Republic. / 8.júna 2014, Bratislava, Slovenská republika.

Copyright Dmitry Argunov. Any usage or publication of this material (including photos) without preliminary author consent is prohibited. / Autorom tohto umeleckého diela je Dmitry Argunov. Akékoľvek použitie alebo zverejnenie tohto diela (vrátané fotografií) bez predbežného autorského súhlasu je zakázané.


No comments:

Post a Comment