Friday 27 June 2014

Slovakia Ring, Orechova Poton, Slovakia, 27 June 2014: 24h Slovakia Ring cycling race finished at the Slovakia Ring on June 27, 2014. More then 280 cyclists rided during 24 hours race to spin the most possible number of rounds. /

Slovakia Ring, Orechová Potôň, Slovensko, 27.júna 2014: 24h Slovakia Ring cyklopreteky finišovali dnes, 27.júna 2014 na Slovakia Ringu. Viac ako 280 pretekárov bicyklovali počas 24 hodín, aby prešli čo najviac kôl.
To see more photos from the event click here and here / Viac fotiek je tu a tu.


June 27, 2014, Orechova Poton, Slovakia Ring, Slovak Republic. / 27.júna 2014, Orechová Potôň, Slovakia Ring, Slovenská republika.

Copyright Dmitry Argunov. Any usage or publication of this material (including photos) without preliminary author consent is prohibited. / Autorom tohto umeleckého diela je Dmitry Argunov. Akékoľvek použitie alebo zverejnenie tohto diela (vrátané fotografií) bez predbežného autorského súhlasu je zakázané.

No comments:

Post a Comment