Friday, 27 June 2014

Slovakia Ring, Orechova Poton, Slovakia, 27 June 2014: 24h Slovakia Ring cycling race finished at the Slovakia Ring on June 27, 2014. More then 280 cyclists rided during 24 hours race to spin the most possible number of rounds. /

Slovakia Ring, Orechová Potôň, Slovensko, 27.júna 2014: 24h Slovakia Ring cyklopreteky finišovali dnes, 27.júna 2014 na Slovakia Ringu. Viac ako 280 pretekárov bicyklovali počas 24 hodín, aby prešli čo najviac kôl.
To see more photos from the event click here and here / Viac fotiek je tu a tu.


June 27, 2014, Orechova Poton, Slovakia Ring, Slovak Republic. / 27.júna 2014, Orechová Potôň, Slovakia Ring, Slovenská republika.

Copyright Dmitry Argunov. Any usage or publication of this material (including photos) without preliminary author consent is prohibited. / Autorom tohto umeleckého diela je Dmitry Argunov. Akékoľvek použitie alebo zverejnenie tohto diela (vrátané fotografií) bez predbežného autorského súhlasu je zakázané.

Sunday, 8 June 2014

Bratislava, Slovakia, 8 June 2014. The XXXVI anniversary of Turf-Gala derby which includes the Slovakia Grand Prix (Allianz-Slovak Insurance Grand Prix), the Prix of the Slovak Minestry of Economic and Development and several other races were held in Bratislava, Slovakia this summer Sunday.

Bratislava, Slovensko, 8.júna 2014: XXXVI. ročník dostíh Turf-Gala za ceny Allianz-Slovenskej poisťovne (Veľká cena Slovenska) a Minesterstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR sa vykonal v Bratislave, Slovensko túto letnú nedeľu.
To see more photos from the event click here / Viac fotiek je tu.


June 8, 2014, Bratislava, Slovak Republic. / 8.júna 2014, Bratislava, Slovenská republika.

Copyright Dmitry Argunov. Any usage or publication of this material (including photos) without preliminary author consent is prohibited. / Autorom tohto umeleckého diela je Dmitry Argunov. Akékoľvek použitie alebo zverejnenie tohto diela (vrátané fotografií) bez predbežného autorského súhlasu je zakázané.


Sunday, 1 June 2014

Horse show jumping RS Team LICA Grand Prix.

BRATISLAVA-ZAHORSKA BYSTRICA, SLOVAKIA, 1 JUNE 2014: Final day of the event during which RS Team LICA Grand Prix and several over prizes in the framework of the Slovak show jumping cup were played. A three day tournament was held in Braitslava-Zahorska Bystrica, Slovakia on 30.05.14-1.06.14.

On sunday, 1 june 2014 in Zahorska Bystrica finished the large show jumping event in the framework of the Slovak show jumping cup. The participants played several prizes the main of which were the prize of Audi Centrum Bratislava and LICA Grand Prix of RS Team Trnava.Igor Sulek (Slovakia) on Raptor wins the Audi Centrum Prize (130 cm).While the main prize, LICA Grand Prix RS Team was won by the Czech representative Jiri Hruska on Aristo.

To see more photos from the event click here.


June 1, 2014, Zahorska Bystrica - Bratislava, Slovak Republic.
Copyright Dmitry Argunov. Any usage or publication of this material (including photos) without preliminary author consent is prohibited.