Saturday 6 September 2014

Beh Pezinkom runners competition. September 2014 / Beh Pezinkom. September 2014.

PEZINOK, SLOVAKIA, SEPTEMBER 6, 2014: Third annual runners competition "Beh Pezinkom" (Pezinok Run) was held in Pezinok, Slovakia on September 6, 2014. Pavol Bucovac (Behame.sk) won the main mens category and Romana Komarňanská (BMSC) won among women.

PEZINOK, SLOVENSKO, 6. SEPTEMBRA 2014: 3. ročník bežeckýho podujatia Beh Pezinkom sa uskutočnil 6. septembra 2014 v Pezinku, Slovensko. Pavol Bucovac z timu Behame.sk ziskal hlavnú mužskú cenu a Romana Komarňanská (BMSC) bola lepšou medzi žien.

To see more photos from the event click here / Viac fotiek je tu.


September 6, 2014, Pezinok, Slovak Republic. / 6. septembra 2014, Pezinok, Slovenská republika.

Copyright Dmitry Argunov. Any usage or publication of this material (including photos) without preliminary author consent is prohibited. / Autorom tohto umeleckého diela je Dmitry Argunov. Akékoľvek použitie alebo zverejnenie tohto diela (vrátané fotografií) bez predbežného autorského súhlasu je zakázané.

No comments:

Post a Comment