Sunday 14 September 2014

Third anniversary of Nitra city run City Sports Half-Marathon and 10 km run / 3. ročník Nitrianskych mestských behov City Sports Polmaratón a Beh na 10 km

NITRA, SLOVAKIA, SEPTEMBER 14, 2014: Third anniversary of the traditional running competition City Sport Half-marathon and 10 rm run was held in Nitra, Slovak Republic on September 14, 2014. Former Slovak national representant in race walking, Olympic Games participant Robert Valicek became an absolute winner among men in half-marathon (second time in Nitra). Half-marathon absolute winner among women became Marcela Kovarova. Absolute winners in 10 km run became Tomas Kamas among men (second time in Nitra) and Romana Komarnanska among women.

NITRA, SLOVENSKO, 14. SEPTEMBRA 2014: 3. ročník tradičnej bežeckej súťaže City Sport Polmaratón a Beh na 10 km sa uskutočnil 14. septembra 2014 v Nitre, Slovenská republika. Bývalý národný reprezentant v chôdze, účastník Olympijských hier Róbert Valiček sa stal dvojnásobným víťazom Nitrianskeho pol-maratónu medzi mužov a víťazkou ženského pol-maratónu sa stala Marcela Kovářová. V behu na 10 km najlepšími boli Tomáš Kamas (už druhýkrát v Nitre) medzi mužov a Romana Komarňanská medzi žien.To see more photos from the event click here / Viac fotiek je tu.


September 14, 2014, Nitra, Slovak Republic. / 14. septembra 2014, Nitra, Slovenská republika.

Copyright Dmitry Argunov. Any usage or publication of this material (including photos) without preliminary author consent is prohibited. / Autorom tohto umeleckého diela je Dmitry Argunov. Akékoľvek použitie alebo zverejnenie tohto diela (vrátané fotografií) bez predbežného autorského súhlasu je zakázané.

No comments:

Post a Comment