Saturday 6 September 2014

Street basketball tournament in Pezinok, Slovakia. September 2014 / Street Games Pezinok steetbalový turnaj. September 2014.

PEZINOK, SLOVAKIA, SEPTEMBER 6, 2014: Forth anniversary of the Street Games street basketball tournament was held in Pezinok, Slovakia on September 6, 2014.

PEZINOK, SLOVENSKO, 6. SEPTEMBRA 2014: 4. ročník športovo-kultúrneho podujatia pod názvom  STREET GAMES, základnou, nosnou časťou ktorýho je turnaj v streetbale, sa uskutočnil v Pezinku, Slovensko 6. septembra 2014.


To see more photos from the event click here / Viac fotiek je tu.


September 6, 2014, Pezinok, Slovak Republic. / 6. septembra 2014, Pezinok, Slovenská republika.

Copyright Dmitry Argunov. Any usage or publication of this material (including photos) without preliminary author consent is prohibited. / Autorom tohto umeleckého diela je Dmitry Argunov. Akékoľvek použitie alebo zverejnenie tohto diela (vrátané fotografií) bez predbežného autorského súhlasu je zakázané.

No comments:

Post a Comment