Sunday 7 September 2014

Velvet Run Bratislava. September 2014 / Velvet Run Bratislava. September 2014.

BRATISLAVA, SLOVAKIA, SEPTEMBER 6, 2014: Traditional fun running competition for women and girls was held forth time in Bratislava, SLovakia on September 6, 2014. Ivana Butoracova Sindleryova, who this year already won similar competitions in Kosice, was the best.

BRATISLAVA, SLOVAKIA, 6. SEPTEMBRA 2014: Tradičná bežecká súťaž VELVET RUN pre aktívnych dám v každom veku, ktoré majú radi pohyb a rekreačný beh na čerstvom vzduchu, sa uskutočnila v Bratislave, Slovensko 6. septembra 2014. Ivana Butoracova Sindleryova, ktorá tento rok zviťazila podobné preteky aj v Košiciach, prišla prvej do finišu.


To see more photos from the event click here / Viac fotiek je tu.


September 6, 2014, Bratislava, Slovak Republic. / 6. septembra 2014, Bratislava, Slovenská republika.

Copyright Dmitry Argunov. Any usage or publication of this material (including photos) without preliminary author consent is prohibited. / Autorom tohto umeleckého diela je Dmitry Argunov. Akékoľvek použitie alebo zverejnenie tohto diela (vrátané fotografií) bez predbežného autorského súhlasu je zakázané.

No comments:

Post a Comment