Monday 7 July 2014

Kaktusbike Sväty Jur Flash 2014 - Memorial of Štefan Srna / Svätojurský blesk 2014 - Memoriál Štefana Srnu.

Svätý Jur, Slovak Republic, 6 jule 2014: 9 anniversary of cycling race to a top "Svätojurský blesk - Memorial of Štefan Srna" was held in Svätý Jur, Slovak republic on July 6, 2014.

Svätý Jur, Slovenská republika, 6. júla 2014: 9.ročník cyklistickej časovky do vrchu s názvom Kaktusbike Svätojurský Blesk - Memoriál Štefana Srnu sa vykonal v meste Svätý Jur, Slovenská republika, 6. júla 2014.To see more photos from the event click here / Viac fotiek je tu.


July 6, 2014, Svätý Jur, Slovak Republic. / 6.júla 2014, Svätý Jur, Slovenská republika.

Copyright Dmitry Argunov. Any usage or publication of this material (including photos) without preliminary author consent is prohibited. / Autorom tohto umeleckého diela je Dmitry Argunov. Akékoľvek použitie alebo zverejnenie tohto diela (vrátané fotografií) bez predbežného autorského súhlasu je zakázané.

No comments:

Post a Comment