Sunday 20 July 2014

Third anniversary of the traditional Jursky park running competition / 3. ročník bežeckých pretekov Beh Jurským parkom. Júl 2014.

Borský Svätý Jur, Slovak republic, July 19, 2014: The third anniversary of the traditional running competition "Run throught Jursky park" that is a part of Morava-Slovak running cup was held in Borský Svätý Jur, Slovakia on July 19, 2014.

Borský Svätý Jur, Slovenská republika, 19. júla 2014: 3. ročník tradičných bežeckých pretekov sa uskutočnil v poradí 17. pretek  Moravsko Slovenského bežeckého pohára v sobotu 19.7.2014 v Borskom Svätom Jure, Slovensko.


To see more photos from the event click here / Viac fotiek je tu.


July 19, 2014, Borský Svätý Jur, Slovak Republic. / 19.júla 2014, Borský Svätý Jur, Slovenská republika.

Copyright Dmitry Argunov. Any usage or publication of this material (including photos) without preliminary author consent is prohibited. / Autorom tohto umeleckého diela je Dmitry Argunov. Akékoľvek použitie alebo zverejnenie tohto diela (vrátané fotografií) bez predbežného autorského súhlasu je zakázané.

No comments:

Post a Comment