Sunday 27 July 2014

Stupava Trophy 2014 MTB cycling races / Stupava Trophy 2014 MTB cyklopretieky

STUPAVA, SLOVAK REPUBLIC, JULY 26, 2014: On saturday, July 26, 2014 fans of cyckling from the whole Slovakia and many other European countris came to Stupava, Slovakia to participate in a great sport event called Stupava Trophy 2014. The event that is a part of Skoda Bike Open Tour, Inter-Mountain Series and Governor Cup consisted from MTB races for 105km, 76km, 42km and 25km. Despite of difficulte routes, falls and broken bikes almost all sportsmen reached finish line. The oldest was 72 year old, while the youngest - only 9 years old.

STUPAVA, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, 26. JÚLA 2014: V sobotu 26. júla zišli v Stupavu fanúšikovia horského bicyklovania z celého Slovenska aj z iných európskych krajín, aby sa ešte raz zúčastnili v jednom z najkrajších súťaží bicyklistov – Stupava Trophy 2014, ktoré je súčasťou seriálov Škoda Bike Open Tour, Inter-Mountain Series a Župný pohár. Športovci bojovali za víťazstvo na štyroch tratiach z dĺžkou 105 km, 76 km, 42 km a 25 km. Napriek zložitosti tratí, ktoré viedli najmä cez horské miestnosti, pádom a lámaniam, skoro všetci účastníci, najstarší z ktorých má za chrbtom už 72 roka a najmladší iba 9 rokov, prišli do ciele.


To see more photos from the event click here / Viac fotiek je tu.


July 26, 2014, Stupava, Slovak Republic. / 26.júla 2014, Stupava, Slovenská republika.

Copyright Dmitry Argunov. Any usage or publication of this material (including photos) without preliminary author consent is prohibited. / Autorom tohto umeleckého diela je Dmitry Argunov. Akékoľvek použitie alebo zverejnenie tohto diela (vrátané fotografií) bez predbežného autorského súhlasu je zakázané.

No comments:

Post a Comment